Legal Name: Shengzhou Tianyi Electric Appliance
Website: https://www.zjszsty.com
Email: afgfdhhffsfgkios01@outlook.com
Tel: 13989703391
Fax:
Address: Fuquan Industrial Zone ,Changle,Shengzhou,Zhejiang, Shengzhou, 323000
DueClix.com Member Since: 09-10-2019

View Business Report

Full Name/company Name Complaint title Complaint Complaint Date Status Action

No complaint about you